• :
  • :
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn (Tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn; tel: 02093.871.170)
Kỳ họp thứ 9- HĐND phường Phùng Chí Kiên khóa VI

Kỳ họp thứ 9- HĐND phường Phùng Chí Kiên khóa VI

Ngày đăng: (30/12/2019)   Lượt xem: 124
Ngày 30/12 Hội đồng nhân dân phường Phùng Chí Kiên tổ chức kỳ họp thứ 9 - HĐND phường khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP năm ...
Kỳ họp thứ 9 HĐND phường Huyền Tụng khóa XIX

Kỳ họp thứ 9 HĐND phường Huyền Tụng khóa XIX

Ngày đăng: (27/12/2019)   Lượt xem: 138
Sáng ngày 27/12, HĐND phường Huyền Tụng tổ chức kỳ họp thứ 9 khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 bàn và quyết định phương hướng, nhiệm vụ ...