• :
  • :
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn (Tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn; tel: 02093.871.170)
Kết quả tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐNDcác cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường Nguyễn Thị Minh Khai

Kết quả tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐNDcác cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường Nguyễn Thị Minh Khai

Ngày đăng: (14/04/2016)   Lượt xem: 174
Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/ UBTVQH-CP- ĐCTUBTWMT VN ngày 01/02/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội- Chính phủ- Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy ...
Ủy ban MTTQ Phường Nguyễn Thị Minh Khai xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ủy ban MTTQ Phường Nguyễn Thị Minh Khai xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng: (14/04/2016)   Lượt xem: 160
Thực hiện Hướng dẫn số 54- HD/ĐU ngày 07/3/2016 của Ban thường vụ Đảng ủy Phường về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 28/03/2016 ...