• :
  • :
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn (Tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn; tel: 02093.871.170)
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022

Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022

Ngày đăng: (24/06/2021)   Lượt xem: 86
Kế hoạch số 134/KH-THCSXH ngày 24/6/2021 của Trường THCS Xuất Hóa về việc tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2021 - 2022