Monday, 27/06/2022 - 01:00|
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn (Tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn; tel: 02093.871.170)
 • Chu Thanh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0913218803
  • Email:
   chuthanhhung.pgdtpbackan@backan.edu.vn
 • Trần Văn Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0944261777
  • Email:
   tranvanthanh.pgdtpbackan@backan.edu.vn
 • Cù Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0986676769
  • Email:
   cuthihue.pgdtpbackan@backan.edu.vn