Friday, 17/08/2018 - 04:46|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ BẮC KẠN (Tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn; tel: 02093.871.170)
 • CHU THỊ LOAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • NÔNG THỊ NAM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P.Trưởng phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • NÔNG THỊ KHUYA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • TRIỆU THỊ HƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • LÝ THỊ LỆ HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Xuân Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • PHAN THẾ VIỆT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • LÊ XUÂN HÙNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • DƯƠNG THỊ NGOAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: