Monday, 27/06/2022 - 00:10|
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn (Tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn; tel: 02093.871.170)
Ngày ban hành:
14/06/2019
Ngày hiệu lực:
14/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường

Giai đoạn 2016-2020; Tầm nhìn đến năm 2025

Ngày ban hành:
11/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực