Wednesday, 03/03/2021 - 09:27|
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn (Tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn; tel: 02093.871.170)
Ngày ban hành:
16/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực