Wednesday, 19/12/2018 - 21:48|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ BẮC KẠN (Tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn; tel: 02093.871.170)
Ngày ban hành:
16/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực